Tweede recordjaar voor North Sea Port en voorzichtig optimistisch voor 2019

  • binnenland

Voor het tweede jaar op een rij registreert North Sea Port een recordjaar. De bedrijven boeken er een goederenoverslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton, een stijging van 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar met 66,6 miljoen ton. Bijna in alle segmenten is er groei. Ook voor de binnenvaart is dit een recordjaar. De binnenvaart boekte een toename van 2,5 procent met een totaal van 58 miljoen ton. North Sea Port boekte in 2018 een totale overslag van 128,3 miljoen ton. Bovendien mag er nog 10 tot 12 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Voorzichtig optimistisch

Met een stijgende goederenoverslag in haast alle segmenten en een recordjaar is North Sea Port voor 2019 licht optimistisch. De haven kent weliswaar nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden, maar de naderende Brexit en een krimpende economische groei zetten aan tot voorzichtigheid. Daarnaast neemt, zoals verwacht, sinds medio 2018 de groei van de goederenoverslag lichtjes af.

Droge en natte bulk, stukgoed en containers in de lift

Bijna de helft van de goederenoverslag via zeevaart is droge bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton (+4,6 procent). Een sterke bouwmarkt zorgt voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag – vooral voor de procesindustrie – stijgt licht. Verder gaan landbouwproducten erop vooruit.

De overslag van natte bulk stijgt naar 20,5 miljoen ton (+6,3 procent) wat vooral te danken is aan een sterke groei van de (petro)chemische sector en biodiesel. De overslag van conventioneel stukgoed komt op 11,8 miljoen ton (+4,5 procent) door de stijging bij heel wat uiteenlopende soorten goederen. Met een zeer sterke groei van +61 procent komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 1,7 miljoen ton. Dit is het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers. Enkel ro/ro daalt licht tot 3,5 miljoen ton (-3,4 procent).

Trans-Atlantisch en Europese kustvaart

North Sea Port richt zich zowel op Europese kustvaart als op trans-Atlantisch goederenverkeer. Volgens de verdeling van de maritieme overslag in continenten neemt Europa 61 procent in. De vaargebieden Zuid- en Noord-Amerika staan voor respectievelijk 16 procent en 14 procent. Afrika neemt 4 procent in, Azië 3 procent en tenslotte Oceanië 2 procent. Dit is vergelijkbaar met 2017.

Uitgegeven grond

In 2018 heeft North Sea Port 88 hectare grond uit gegeven.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten