Typhoon Capital knipt Bard op in ‘stopcontact’ en ‘windmolenpark’

Wie wil investeren in de offshore windmolenparken van Bard, krijgt een keuzemenu voorgeschoteld. Al naar gelang je voorkeuren kan je je geld steken in het windmolenpark, in het hoogspanningsstation plus exportkabel, of in beide delen. Dat zegt Michael van der Heijden, managing director van Typhoon Capital.
Typhoon Capital is door de Duitse windparkbouwer ingeschakeld om de financiering van de twee Nederlandse windparken (600 MW, 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog) rond te krijgen. “Deze twee delen hebben een ander risicoprofiel. Daarom is het logisch om ze op te knippen”, zegt Van der Heijden tegen Energeia. Niet zozeer is er sprake van hoger of lager risico, maar van een “ander” risico. “Er zijn investeerders die zich specialiseren in infrastructuur. Je hebt meer kans om zulke partijen binnenboord te krijgen, als je het project uit elkaar haalt.” Deze partijen zien de exportkabel als een soort tolweg, volgens Van der Heijden, waarbij betaald wordt al naar gelang het gebruik.

In het windparkgedeelte zijn weer andere partijen geïnteresseerd. Grote bedrijven die invulling willen geven aan hun beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen investeren in de meer ‘sexy’ turbines. Van der Heijden: “Zo’n bedrijf kan dan mooi zijn logo op zo’n windmolen schilderen”. Namen kan Van der Heijden nog niet geven, al is hij naar eigen zeggen wel in vergevorderd onderhandelingsstadium met enkele bedrijven. “Ik verwacht dat enkele contracten voor de zomer rond komen.” Het gaat om “ongeveer vier” grote bedrijven die zich niet primair bezighouden met energie of investeren, maar die zich groener willen profileren of die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. Voor Typhoon zijn het dankbare investeerders. “Ze zijn in de eerste plaats gedreven door CO2-reductie en een beter imago.”

De verschillen van beide delen komen tot uiting in de manier waarop ze gefinancierd worden. Bij het windpark moet de helft van het geld komen in de vorm van bancaire leningen, 35% komt in de vorm van achtergestelde leningen, mezzanine wordt dit in financieel jargon genoemd. Het zijn een soort kredieten met hoog risico en een hoger rentepercentage dan bancaire leningen, maar een lager risico dan eigen vermogen. Mezzanineverschaffers zijn ook geen eigenaren van het project. De laatste 15% bestaat uit eigen vermogen. Duurzaam beleggingsfonds Meewind maakte in maart bekend EUR 150 mln van de beoogde EUR 700 mln mezzanine voor zijn rekening te nemen. “Bij windparken is er een bredere maatschappelijke interesse om deel te nemen. Daarom bouwen we daar de mezzanine-optie in”, zegt Van der Heijden.

Maar voor het gedeelte ‘stopcontact’ ziet Van der Heijden in principe geen rol weggelegd voor mezzanine-geld. Daar wordt alleen gebruik gemaakt van bancaire leningen en eigen vermogen. “Bij grids zijn investeerders veel meer geïnteresseerd in eigendom.”

Van der Heijden sprak vorige week op de Navingo Offshore Wind Installation and Maintenance Conferentie in Rotterdam de verwachting uit dat de financiering eind dit jaar rond is en dat er in de zomer van 2012 gebouwd kan gaan worden. “Dit kan sowieso niet eerder omdat er in het eerste helft van het jaar niet geheid mag worden, om de onderwaterrust te bewaren.” Maar er zijn tot die tijd nog wel wat financiële gaatjes te vullen.

Er is uiteraard de subsidie. Bard won de tender voor wind op zee en krijgt over 15 productiejaren uitgesmeerd maximaal EUR 4,3 mrd SDE-subsidie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verwacht echter eerder EUR 3,5 mrd kwijt te zijn, op basis van de huidige energieprijsprognoses. Maar om de twee windparken plus stopcontact te bouwen, is er ook geld hier en nu nodig. Typhoon Capital heeft zelf een belang van 30% in het project. “Maar het is de bedoeling om het gehele project te plaatsen bij investeerders”, zegt Van der Heijden, “als we een paar miljoen op de plank hadden liggen, zouden we nog een klein belang kunnen houden, maar dat is niet het geval.”

De windparken kosten naar schatting EUR 2 mrd om te bouwen, en het stopcontact EUR 500 mln. Van die EUR 2 mrd moet dus EUR 1 mrd komen van banken. Van der Heijden geeft toe dat het in Zuid-Europa rustig moet blijven. “Als Griekenland failliet gaat hebben we een probleem.” Overigens kunnen we er volgens de financiële man van Typhoon van uit gaan dat “de Europese investeringsbank ook een rol gaat spelen in het project”.

Het mezzanine deel van 35% is ook nog niet geheel gedekt. Meewind participeert dus voor EUR 150 mln, maar dan blijft er nog EUR 550 mln over. Volgens Van der Heijden wordt hier aan gewerkt. Ten slotte is er het deel eigen vermogen van 15%. Afvalverwerker en energiebedrijf HVC heeft onlangs een belang van 15% genomen in het taartpunt ‘eigen vermogen’ in zowel het windpark als in het stopcontact. De bedrijven waar Van der Heijden momenteel mee in gesprek is, die van hun logo op de windmolen, moeten samen ook een flink deel van taartpuntje eigen vermogen voor windmolens voor hun rekening nemen.

Dan het stopcontact. Zoals gezegd hier geen mezzanine-deel. Hoe de verdeling tussen bancair geld en eigen vermogen ligt, kan Van der Heijden nog niet zeggen. Ook niet over de bedrijven waarmee hij momenteel gesprekken voert. Al ligt het volgens hem wel in de lijn der verwachting dat het aantal partijen hier een stuk kleiner is.

Bron: Energeia, 06-06-2011;