Uitdiepen vaargeul De Boontjes haalbaar

De gewenste verdieping van de vaargeul De Boontjes, tussen Harlingen en Kornwerderzand, is een stap dichterbij gekomen. Een voorstudie heeft uitgewezen dat het verwijderen van ‘drempels’ uit de geul haalbaar is, het kwetsbare Wad niet significant verstoort, …

Bron: Friesch Dagblad, 02-04-2007;