Uiterlijk 1 januari 2008 estuaire vaart operationeel

Op 2 november 2006 kondigde minister Peeters zijn betoelagingsvoorstel aan voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende. In totaal maakte de minister hiervoor een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrij, waardoor – vanaf het effectief inzetten van de schepen – de geselecteerde dienstverleners een betoelagingsbedrag kunnen bekomen gedurende de eerste jaren.

Bron: Envirodesk, 17-04-2007;