Uitkijktoren ‘Groene Poort’ in Eemshaven geopend

Op dinsdagmiddag is er in de Eemshaven de uitkijktoren ‘Groene Poort’ geopend ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Eemshaven. De Groene Poort staat naast de Wrakketaria aan de westzijde van de Eemshaven. De toren is een uitkijkpunt én ijkpunt voor Eemshaven en achterland.

Midden op het uitkijkplateau staat een verrekijker zodat elke passant die de toren beklimt een blik kan werpen op de havenbekkens, de schepen en kranen, de industriegebouwen, de opslag van de buitenproportionele onderdelen van windmolens, de olietanks en energiebedrijven. En er is ook zicht op het groene achterland, waar de boeren al eeuwenlang hun bedrijf uitoefenen op de vruchtbare Groningse zeeklei. En helemaal aan de horizon bevindt zich een uniek stuk Werelderfgoed: de Waddenzee.

Het bloemreliëf op de toren is ontworpen en gemaakt door Rieks Nap. Oorspronkelijk was de Groene Poort bedacht als een kunstwerk om de energietransitie onder de aandacht te brengen en te promoten.

Stichting WattArt uit Usquert heeft de Groene Poort gerealiseerd met steun van de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen is de Groene Poort mogelijk gemaakt.

Subsidiebijdragen voor dit project zijn verleend door Groningen Seaports BV, provincie Groningen, gemeente Eemsmond, het Leefbaarheidsfonds van de NAM en de bebording zal bekostigd worden vanuit het Waddenfondsproject Kiek over Diek.