Uitstekend rapportcijfer Zeeuwse haven eerste halfjaar

Na een goede start van de zeeoverslag in het eerste kwartaal van 2011 is ook het tweede kwartaal met een dikke plus afgesloten voor de Zeeuwse havens. Hiermee heeft het eerste halfjaar een uitstekende ontwikkeling laten zien. De in – en uitvoer van goederen steeg in deze zes maanden met 11% ten opzichte van het eerste half jaar van 2010.

De groei heeft zich met uitzondering van de vaste brandstoffen (zoals steenkool), ruwe mineralen en bouwmaterialen overal alle goederensoorten voltrokken.
De procentueel grootste groei vond plaats in de categorieën landbouw en voedingsproducten (vooral aardappelen en cellulose gingen hard), ertsen (ijzererts), metalen (aluminium) en meststoffen.
Verwachting over 2011 De huidige groei sluit aan bij de wereldwijde groei van de wereldhandel waarin de bouwmaterialen vanwege de nog tegenvallende ontwikkeling in de bouw achterblijven. De groei van de zeeoverslag is ook een gevolg van de investeringen van de afgelopen jaren in onder andere de aanleg van de Scaldia haven. In deze haven worden momenteel grote hoeveelheden cellulose uit Zuid-Amerika overgeslagen. Wanneer de groei van de overslag zich blijft ontwikkelen in hetzelfde tempo als de afgelopen maanden lijkt de geprognosticeerde overslagplus van 6% zeer reëel. Hiermee stevent Zeeland Seaports af op een absoluut overslag record.

Bron: Zeeland Seaports, 15-07-2011;