Uitstekende eerste jaarhelft voor CMB

De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 26 augustus 2008, de geconsolideerde
rekeningen afgesloten per 30 juni 2008 opgesteld.
Het geconsolideerd resultaat is ruim 3 miljoen EUR beter dan eerder aangekondigd, aangezien de raad
van bestuur van mening is dat de waardevermindering op Fortis aandelen – in toepassing van de
huidige waarderingsregels van de Groep – niet via de resultatenrekening maar als een wijziging van
het eigen vermogen dient opgenomen te worden.

Bron: CMB, 28-08-2008;