Uniek LNG-initiatief duw in de rug voor economie en ecologie in Noord-Nederland

  • binnenland
  • LNG schone en geluidsarme oplossing voor vrachtverkeer over weg en water
  • Innovatief: Noorden internationaal in de kopgroep
  • Economie en ecologie hand in hand

Investeringen in distributie-infrastructuur:‘binnen drie jaar draaiend’

In Noord-Nederland gaat met vereende krachten gewerkt worden aan de ontwikkeling van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart en het zware wegtransport. Daartoe is een Taskforce LNG Noord-Nederland opgericht. Doel van de taskforce is om binnen drie jaar een distributieketen voor de inzet van LNG in scheeps- en vrachtverkeer in Noord-Nederland tot stand te helpen brengen. De verwachting is dat dit een krachtige bijdrage aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie met zich mee zal brengen. Een LNG-distributieketen voor LNG geldt als innovatief: het noorden kan zich hiermee ook internationaal in de kopgroep positioneren.

De vooruitzichten voor LNG als transportbrandstof zijn veelbelovend. In de transportsector krijgt men met ingang van 2015 te maken met verscherpte regelgeving die het gebruik van vervuilende stook- en dieselolie aan banden legt. LNG vormt dan een schoon alternatief. LNG-motoren produceren veel minder CO2 en stoten geen zwavelverbindingen en fijnstof uit. Bovendien zijn LNG-motoren veel stiller dan motoren op stook- of dieselolie.

Gasunie neemt, samen met Energy Valley en een aantal andere partijen al deel in het Nationaal LNG Platform. LNG moet straks uitkomst bieden in de brandstofvoorziening van schepen en wegtransport. De concrete doelstelling is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten draaien. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van een Green Deal met de overheid. De Taskforce LNG Noord-Nederland gaat ondernemers daarbij helpen. Zij wil ervoor zorgen dat vanaf 2015 LNG beschikbaar is voor transportdoeleinden in Noord-Nederland.

Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen Max van den Berg: “Het noordelijke bedrijfsleven kan een aanzienlijk deel van de opkomende marktkansen naar zich toe trekken. Dit is van belang voor de scheepvaartsector, voor de kennissector – denk aan Energy Academy en Energy College, en voor ons noordelijk milieu – het terugdringen van vervuilende emissies door stookolie en diesel in het noordelijke milieu. Dit LNG-initiatief is bovendien concreet en het is verbindend – met bioLNG in de toekomst, met Noord-Duitsland.” Bovenstaande maakt dat de provincie Groningen, in persoon van de nieuwe gedeputeerde economische zaken en energie, het bestuurlijk voorzitterschap van de taskforce op zich neemt.

Koen Schuiling, vicevoorzitter van de taskforce en burgemeester van Den Helder, dat als maritiem centrum in Noord-Holland ook deel uitmaakt van Energy Valley: “Ons motto is: ‘kansen verzilveren aan zee’. Dit opent perspectieven voor samenwerking van Waddenzee-havens. Dit initiatief is van belang voor de profilering van de energie-regio Noord-Nederland.”

Ulco Vermeulen, directeur Business Ontwikkeling en Deelnemingen van gasinfrastructuurbedrijf Gasunie is optimistisch over de kansen van een noordelijke LNG: “LNG is een van de weinige echt serieuze opties voor het scheepvaartverkeer om verscherpte milieuregelgeving het hoofd te gaan bieden. We zien ook de belangstelling van vrachtvervoerders over de weg al snel groeien. De uitgangspositie voor een LNG-distributieketen in het noorden is uitstekend: logistieke positie, met havens, de Waddenzee, de verbindingen naar Hamburg en Scandinavië. De basis voor de LNG-infrastructuur ligt er al: Gasunie bezit met partner Vopak de Gate LNG-terminal op de Maasvlakte en daarnaast is de bouw van een overslagterminal speciaal voor de distributie van LNG verder Nederland in al gepland. Gasunie is bereid mee te investeren in de noordelijke keten, bijvoorbeeld in overslagfaciliteiten in de Eemshaven. Dit project heeft economische logica, we kunnen het binnen drie jaar draaiend krijgen. Deze taskforce voegt de benodigde organisatie toe om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te ondersteunen.”

Meer… Gasunie

Related news

List of related news articles