Unieke krachtenbundeling om duurzame energie te promoten

Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, belangenorganisaties en sportclubs tekenden op 27 juni 2011 in Groningen een unieke samenwerkingsovereenkomst. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top!’ bundelen de partijen komende jaren hun krachten om groene energie te promoten bij het brede publiek en de jeugd te enthousiasmeren voor duurzaamheid en techniek. Dit is hard nodig gezien de snelstijgende vraag naar kennis, vakmensen en energiespecialisten in Noord-Nederland.

Bron: Gasterra, 30-06-2011;