Update van GL-voorschriften voor binnenschepen

Ter handhaving van de veiligheid en het bevorderen van een efficiënte binnenscheepvaart heeft Germanischer Lloyd (GL) een herziene versie uitgebracht van de GL-voorschriften voor binnenschepen. De gewijzigde voorschriften zijn sinds 1 november 2011 van kracht en betreffen: classificatie en inspecties, ontwerp en bouw van schepen, machines, systemen en elektrische installaties en aanvullende eisen voor classificatie-aanduidingen.

De update is vooral nodig om zeker te stellen, dat schepen voldoen aan de Uitvoeringsregeling bij het Europees Verdrag over het internationaal Vervoer van gevaarlijke Stoffen door de Binnenvaart (ADN). Naast de wijzigingen in sectie 3 van de voorschriften voor het ‘Vervoer van gevaarlijke stoffen’ betreffende de classificatie van gevaarlijke stoffen, installaties en systemen voor tankers en tankinhoud meet- en alarmsystemen, is een nieuwe subsectie geïntroduceerd voor ADN-voorzieningen betreffende het alternatieve ontwerp van ladingtanks.

Sectie 2 ‘Classificatie’ bevat diverse nieuwe aanduidingen voor binnenschepen, waaronder: ‘Hotelschip’, ‘Rondvaartboot’, ‘Restaurantschip’, ‘Bak’ en ‘Duwbak’. Met de eerste drie van deze nieuwe service-aanduidingen beschikken internationale klanten over verschillende categorieën passagiersschepen op basis van hun eigen specifieke nationale veiligheidsstandaarden. De GL-aanduiding ‘Passagiersschepen’ blijft gehandhaafd voor schepen die zijn gebouwd volgens de veiligheidsstandaarden van de Europese Unie. De service-aanduidingen ‘Bak’ en ‘Duwbak’ zijn toegevoegd om een meer specifieke benoeming te kunnen geven aan deze zeer populaire binnenschepen.

Andere belangrijke wijzigingen zijn: een herziening van de berekeningsmethode voor het testen van de kniksterkte in sectie 2 ‘Ontwerpprincipes voor materialen en structuren’ om aan te sluiten bij de nieuwste eisen voor de kniksterkte die gelden voor zeeschepen, de implementatie van voorschriften voor ‘kleine luiken’, zoals mangatdeksels, en, in sectie 5 ‘Cascoconstructie’, de opname van aanvullende voorzieningen voor de vermindering van de dikte van kimplaten in het voor- en achterschip. De voorschriften bevatten ook wijzigingen voor de ontwerpbelasting van tussendekken en eisen voor de afmetingen van dekbalken in het voor- en achterschip, de ontwerpbelasting van waterdichte schotten en ballasttanks, en aanpassingen van de eisen voor gesloten relingen en handrelingen.

De update komt op een belangrijk moment voor de binnenvaart die naar verwachting een centrale rol zal gaan spelen bij het goederenvervoer. Nu in de transportindustrie de druk toeneemt om de uitstoot van CO2 te verminderen, heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld om voor 2030 30% van het lange afstandsvervoer over de weg over te hevelen naar het vervoer over het spoor en over het water, waarbij in deze strategie een sleutelrol is weggelegd voor de ontwikkeling van de binnenwateren.

De nieuwe regels kunnen online bekeken worden in deel 2 van de GL Rules and Guidelines 2011.

Rules & Guidelines 2011