USG People verkoopt USG Energy

  • binnenland

USG People geeft met de verkoop van USG Energy uitvoering aan haar strategische herijking om zich te focussen op marktsegmenten waar zij belangrijke meerwaarde kan bieden en voldoende omvang kan creëren.

USG People heeft binnen haar professionele segment focusgebieden gedefinieerd waarin zij duidelijk voldoende kritische massa en synergiën kan realiseren binnen de groep, met gebruik van de tot haar beschikking staande middelen. Om dit binnen de HR-markt voor offshore energie te behalen zou een te eenzijdige en te zware investeringskeuze voor dit marktsegment vereisen. Om deze reden is voor verkoop van USG Energy gekozen. De verkoop aan private equity partij Rabo Capital betekent voor USG Energy dat zij in de toekomst volop kan meeprofiteren van verdere groei binnen haar marktsegment, zonder daarbij gebonden te zijn aan de groepsstrategie van USG People.

Met de verkoop is USG People in staat geweest een opbrengst van € 80 miljoen te realiseren waarmee de verdere uitbouw van USG Professionals zal worden ondersteund. De gerealiseerde boekwinst van € 39 miljoen zal in de cijfers van het eerste kwartaal 2013 worden verwerkt. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft over deze desinvestering van USG Energy een positief advies gegeven. Op de transactie zijn de gebruikelijke opschortende voorwaarden van toepassing.

Zoals bekend heeft USG People in oktober 2011 haar strategie herijkt en zal in de verdere uitbouw van de onderneming het accent liggen bij de specialisten en professionals.

USG Professionals zal in het tweede kwartaal van 2013 een nieuwe marketingcampagne presenteren waarin de verschillende segmenten – engineering, finance, ICT, HR, legal, science en marketing, communication & sales – meer een gezamenlijke herkenbaarheid krijgen. USG Professionals zal zich nog meer positioneren als een internationale dienstverlener voor en door professionals.

Ook binnen Unique, het grootste specialistische merk van USG People, zal er sprake zijn van (belangrijke) accentverschuivingen en zal zij zich nog meer, zoals in het verleden, richten op het MKB-segment. Unique zal haar dienstverlening verbreden en nieuwe producten ontwikkelen. Deze nieuwe dienstverleningsvormen bieden praktische oplossingen voor wat er op arbeidsmarktgebied leeft in het midden- en kleinbedrijf. Unique wil daarmee verder gaan dan louter de kwalitatieve invulling van de vacatures, maar zij wil ook de HR-activiteiten daaromheen organiseren: van praktische juridische HR-compliance tot opleidingen, van werkplekadviezen tot payrolling, van informatie over marktontwikkelingen tot nieuwe trends op het gebied van internet en social media.

De overige twee internationale specialistenmerken binnen USG People, Secretary Plus en Technicum, blijven zich verder ontwikkelen in hun eigen aandachtsgebieden. Secretary Plus is inmiddels in acht Europese landen actief en Technicum opereert succesvol op de Nederlandse en Duitse markt.

Meer… USG People

Related news

List of related news articles