Vaartuigen voor veiliger W’schelde

De Zeeuwse hulpdiensten krijgen twee commandovaartuigen voor het coördineren van het bestrijden van calamiteiten op de Westerschelde. Daarnaast worden er convenanten met de bergers gesloten waarin staat dat zij sleep- en bergingsvaartuigen moeten inzetten. De commandovaartuigen worden in beheer gegeven aan Rijkswaterstaat.

Bron: BN/de Stem, 13-12-2006;