Vaarwegen snel uitbreiden vermindert recessie

De binnenvaart grijpt het kabinetsberaad over maatregelen om de recessie te lijf te gaan aan voor een pleidooi om een reeks al lang geplande investeringen in het Nederlandse vaarwegennet veel eerder uit te voeren. Volgens het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) kan de binnenvaart zo een bijdrage leveren aan de oplossing van de recessie.
Volgens het COV zouden de volgende projecten met voorrang uitgevoerd moeten worden: de aanleg van de overnachtingshaven Lobith, het Wilhelminakanaal inclusief het deel Laarbeek-Eindhoven en de Beatrixsluis die uitgerust zou moeten worden met een derde kolk. Het COV is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Waterbouwers in Kust- en Oeverwerken (VBKO), de EVO en Koninklijke Schuttevaer.

Bron: Nieuwsblad Transport, 23-02-2009;