Doel van het werk
Gezondheids-, veiligheids- en milieumanagement in overeenstemming met wet- en regelgeving

Positie binnen de organisatie
Rapporteert aan: Management team

Leads: N/A

Taken en verantwoordelijkheden

 • Handelen in overeenstemming met het HSE-managementsysteem inclusief de beleidsverklaring;
 • Om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en waar van toepassing klantvereisten;
 • Onderhoud en implementatie van het HSE-systeem;
 • Het bewaken van de effectiviteit van het HSE-managementsysteem en het adviseren van het Management Team bij het nemen van passende maatregelen ter verbetering;
 • Voorbereiden, plannen en rapporteren over de jaarlijkse managementbeoordeling;
 • Het verzorgen van interne audits en het maken van afspraken voor externe audits;
 • Om ervoor te zorgen dat onregelmatigheden, ongevallen en incidenten worden gemeld en onderzocht, om preventieve of corrigerende maatregelen te coördineren en om tijdige oplossingen te vinden
 • Het analyseren van onregelmatigheden, ongevallen en incidenten en het doen van verbetersuggesties;
 • Is lid van het BHV-team;
 • Is aangewezen persoon aan de wal (DPA);
 • Is HSE-helpdesk voor het bedrijf.

Autorisatie

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Management Team
 • Aankoopautoriteit binnen de geldende budgetten
 • Onderhouden van contacten met externe partijen voor zover het zijn / haar expertise betreft.

Functie vereisten

 • Maritiem onderwijs met HSE-ervaring of HSE-opleiding met maritieme ervaring
 • Bij voorkeur ervaring op, maar in ieder geval affiniteit met sleepboten en werkboten

Geinteresseerd?
Stuur uw CV & motiviatie naar [email protected]