Toezicht op de bemanning om ervoor te zorgen dat de toegewezen uitrusting op zodanige wijze wordt gebruikt dat te allen tijde een optimale productie wordt bereikt in overeenstemming met de veiligheids-, zeevaart- en milieuvoorschriften.

Taken/verantwoordelijkheden:
Deze functiebeschrijving is een leidraad voor uw functie en bevat de meest elementaire taken en verantwoordelijkheden.

Elke interpretatie van deze functiebeschrijving is ter beoordeling van uw leidinggevende.

 • Toezicht op alle scheepsactiviteiten. Eindverantwoordelijke aan boord.
 • Implementatie en uitvoering van het Herman Sr. systeem en het bedrijfsbeleid, de vaste instructies en het scheepsbeveiligingsplan.
 • Coördinatie van de activiteiten van de bemanning.
 • Jaarlijkse beoordeling van de bemanning.
 • Overleg met projectmanager over de productie van het schip en de werkmethoden op het project.
 • Communicatie met agenten, loodsen en havenautoriteiten.
 • Controle op en handhaving van veiligheids- en milieuvoorschriften (bijv. ISM & ISPS) aan boord.
 • Vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in het buitenland.
 • Optreden als Ship Security Officer (indien van toepassing).
 • Optimaliseren van de productie en de continuïteit van het schip.
 • Het bijhouden van de scheeps- en personeelsadministratie (bijv. scheepsjournaal, dagrapport).
 • Voldoen aan nationale en internationale maritieme wet- en regelgeving.
 • Jaarlijks opstellen van de Master Review.
 • Benoemen van het veiligheidscomité en de veiligheidsofficier aan boord.
 • Zorgt ervoor dat het onderhoud op een efficiënte en zo economisch mogelijke manier wordt uitgevoerd in samenwerking met TD.
 • Contact opnemen met DPA, en kantoor over scheepsgerelateerde zaken.
 • Opleiding van de bemanning aan boord.
 • Algemeen onderhoud wanneer nodig.

Kwalificaties

 • Vaarbevoegdheidsbewijs Kapitein < 3000 GT
 • Alle vereiste STCW-certificaten
 • Ervaring met Shoalbusters en of Multicats
 • Woonachtig in Nederland
 • Goed Engels kunnen spreken en schrijven.

[email protected]