Doel van de functie
Ervoor zorgen dat de toegewezen apparatuur op zodanige wijze wordt gebruikt dat te allen tijde een optimale productie wordt bereikt met inachtneming van de veiligheids-, maritieme en milieuvoorschriften.

Taken/Verantwoordelijkheden
Deze functiebeschrijving is een leidraad voor uw functie en bevat de meest elementaire taken en verantwoordelijkheden.

Eventuele interpretatie van deze functiebeschrijving is ter beoordeling van uw leidinggevende.

 • Tijdens zijn wacht op een veilige, maritiem correcte/verantwoorde en milieuvriendelijke wijze de vaart houden.
 • Toezicht houden op en motiveren van de bemanning van zijn wacht.
 • Trainen en opleiden van andere bemanningsleden.
 • Bijhouden scheepsadministratie (b.v. scheepsjournaal, dagrapport).
 • Bijhouden van de herzieningen van de "Notice to Mariners".
 • Handhaving van de veiligheids- en milieuvoorschriften aan boord, alsmede het onderhoud van de veiligheidsuitrusting. (b.v. ISM & ISPS).
 • Implementatie en uitvoering van het Herman Sr. Managementsysteem en het bedrijfsbeleid, alsmede de Permanente Instructies en het Ship Security Plan.
 • Naleven van nationale en internationale maritieme wet- en regelgeving.
 • Verlenen van medische hulp in geval van ongelukken.
 • Optimaliseren van de productie en de continuïteit van het schip.
 • Uitvoeren van reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Kwalificaties

 • Vaarbevoegdheid Chief Mate All Ships less dan 3000 GT
 • Alle vereiste STCW-certificaten
 • Certificaat DP Basic/Advanced
 • Ervaring met DP/2 schepen, Shoalbusters heeft de voorkeur
 • Woonachtig in Nederland
 • Goed Engels kunnen spreken en schrijven