Profiel Stichting

Nederland Maritiem Land is dé verbindende factor binnen de maritieme sector met als doel een innoverende maritieme sector, die door onderlinge samenwerking tussen de leden en stakeholders, sterk staat in binnen- en buitenland. Opgericht in 1997 richt de stichting zich in samenwerking met de aangesloten leden op promotie van de maritieme sector, het aanpakken van gezamenlijke initiatieven en beïnvloeding van het bestuurlijke en politieke speelveld (belangenbehartiging). Nederland Maritiem Land verbindt en vertegenwoordigt de gemeenschappelijk belangen van de Nederlandse zeehavens, offshore energie, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Zij legt ook de verbinding met andere sectoren die raakvlakken met de maritieme sector hebben om in coalitieverband haar belangen te kunnen behartigen. Het is een stichting in de private sfeer.

Mission Statement

De leden van Nederland Maritiem Land zien NML als dé verbindende schakel tussen alle deelsectoren, bedrijven, overheid en kennisinstellingen in de Nederlandse maritieme sector. De leden willen graag samen sterk staan in de interactie met hun omgeving, zowel nationaal als internationaal.

Functieomschrijving

Als bestuurssecretaris sta je, samen met de leden, voor de brede maritieme belangenbehartiging en strategieontwikkeling. Daartoe ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke agenda, stem je af tussen de verschillende councils, stuur je programma’s aan en bereid je beleidsadviezen inhoudelijk voor. Je werkt mee aan de strategievorming en je bent de rechterhand van de voorzitter. Er wordt verwacht dat je ook actief en inhoudelijk sterk aanwezig bent op de diverse maritieme beleidsthema’s en programma’s. Tevens zorg je dat de reguliere bijeenkomsten van de Maritieme Raad, het Directeuren Overleg en het Dagelijks Bestuur goed voorbereid en inhoudelijk relevant zijn. Tot slot hou je de financiële controle over de stichting.

Bij voornoemde werkzaamheden trek je op bestuurlijk niveau op met voorzitter NML en de voorzitters, directeuren en secretarissen van de diverse maritieme branches, councils en programma’s. Je legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring in het (maritieme) bedrijfsleven
 • Ervaring met politieke processen
 • In staat om politieke en maatschappelijke maritieme vraagstukken te vertalen in beleidsadviezen aan de voorzitter en de leden en die bijdragen aan de versterking van de maritieme sector.
 • Uitstekende communicator in het Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Bewezen schrijfvaardigheid van beleidsstukken.
 • Bewezen managementvaardigheden: de capaciteiten om op een verbindende wijze sturing te geven aan op verandering gerichte organisatieontwikkelingsprocessen
 • Bruggenbouwer: weet snel het vertrouwen te krijgen van kritieke geledingen binnen en buiten de organisatie
 • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit open te stellen voor de organisatie
 • Ondernemende en resultaatgerichte grondslag, beschikt over initiërend vermogen en creativiteit voor het door ontwikkelen van het nieuwe beleid.
 • Inzicht in vraagstukken rond personeel en organisatie, vaardigheden in het sturen en voeren van het sociaal beleid.
 • Beschikt over doorzettingsvermogen, is integer en stressbestendig
 • Onderschrijven en werken vanuit de uitgangspunten van Stichting Nederland Maritiem Land

Persoonlijkheidsprofiel

 • Open en bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Heldere stijl van communiceren, kritisch en direct en iedereen weet wat men aan je heeft
 • Daadkrachtig en energiek en ‘gezag zonder macht’
 • Je hebt een ruime ervaring met organisatieontwikkeling
 • Eerlijk, integer en transparant en je staat open voor feedback.
 • Luistert goed en vraagt door, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden
 • Schakelt snel op strategisch, tactisch en operationeel niveau en houdt zo grip op de timing en haalbaarheid van de noodzakelijke stappen die moeten worden gezet en die passen bij een kleine compacte organisatie met korte communicatielijnen.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de periode van een jaar. Daarna is het de intentie met elkaar door te gaan voor een nader te bepalen periode. Het betreft hier een fulltime functie. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie.

Procedure

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 21 februari 2020 tegemoet.

Locatie

Rotterdam

Contact

De procedure wordt begeleid door de voorzitter van NML, Rob Verkerk, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Contactpersoon is Nathalie Nipius ([email protected]). Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Arjen Uytendaal ([email protected]).

Na 9 jaar als directeur van de Stichting Nederland Maritiem Land en meer dan 40 actieve dienstjaren in de maritieme sector gaat onze directeur het rustiger aan doen.

Met de recent door de leden goedgekeurde nieuwe strategie en de uitgebreide rol van ons voorzitter als boegbeeld van de maritieme sector zoeken we een bestuurssecretaris als opvolger.

Welke bedreven netwerker met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, die ondernemend en analytisch is en in staat is strategie en beleid goed onder woorden te brengen komt ons versterken?