Als Sluiswachter bij Port of Amsterdam ben je verantwoordelijk voor een veilige en vlotte passage van het scheepsverkeer door de sluis. Van de Sluismeester ontvang je digitaal welke schepen er door de sluis moeten. Je ziet op de radar waar de schepen zich bevinden en je zorgt ervoor je op tijd de deuren open zet. Daarbij houd je ook goed in de gaten of deuren en/of bruggen vrij zijn van wegverkeer en of de slagbomen veilig kunnen sluiten.

Je overziet of de schepen veilig in de sluis liggen en communiceert hierover met degene die de mobiele dienst loopt, en met de Vletterlieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het vastmaken van de schepen. Daarnaast registreer je storingen en gebreken en schakel je de juiste mensen in om deze op te lossen.

Je hebt eerst twee dagen de ochtenddienst (06:00 - 14:00 uur), daarna twee dagen de avonddienst (14:00 - 22:00 uur), dan twee dagen de nachtdienst (22:00 - 06:00 uur) en daarna ben je vier dagen vrij. Tijdens je dienst zit je óf in het bedieningsgebouw, of heb je mobiele dienst. De mobiele dienst houdt in dat je langs de sluis loopt om te zorgen dat alles veilig, efficiënt en soepel verloopt.

Je moet de scheepvaart en de techniek eromheen leuk vinden, en je er prettig bij voelen bij dat je tijdens je dienst geen directe collega’s om je heen hebt.

Voorbeeld uit de praktijk

Je ziet op je scherm dat er om half 12 twee schepen die vanaf het Noordzeekanaal komen en richting de Noordzee varen, tegelijkertijd door de sluis moeten. Hoe ga je te werk?

Eerst controleer je op je radar waar beide schepen zich bevinden. Vervolgens zoek je contact met de collega’s op Meldpunt Sluis, en na akkoord begin je met het nivelleren, ook wel bekend als "gelijk water maken". Je zet de invaarlichten op rood-groen en met het matrix bolderbord aan de binnenkant van de sluis, laat je het eerste schip weten waar het moet afmeren. Als je gelijk water hebt en de schepen in de buurt van de sluis liggen, open je de sluisdeuren en de bruggen. Als alles openstaat, zet je de invaarlichten op groen. Via de marifoon informeer je de loodsen, kapiteins of binnenvaartschippers dat de sluis openstaat en geef je aan hoeveel ruimte er beschikbaar is.

Als het tweede schip binnen is, sluit je de sluisdeuren en begin je met gelijk water maken aan de buitenkant van de sluis. Tijdens het invaren van de schepen volg je alles nauwlettend via de beschikbare camera’s en indien nodig geef je aanwijzingen via de marifoon. Als je mobiele dienst hebt, loop je op de sluismuur mee en houd je contact met de loodsen of kapiteins via een marifoon. Je geeft aan hoeveel meter er beschikbaar is en hoeveel meter het schip nog naar voren moet.

Eenmaal in positie geeft de loods opdracht aan de Vletterlieden om de trossen om de bolders te gooien. Je kijkt of er geen schade wordt gevaren aan de sluis of aan de afmeervlotten. Mocht dit zich voordoen, dan geef je dit door aan de Sluismeester, zodat die daar melding van kan maken. Ook doe je tijdens je mobiele dienst regelmatig een ‘Draft Survey’. Dit is een diepgangcontrole bij grote inkomende schepen. Je moet dan de diepgang bepalen en het zoutgehalte meten. Dit geef je via de marifoon door aan de Sluismeester die bepaalt of het schip wel of niet geschut mag worden. De diepgangcontrole doe je vanaf een boot van de Vletterlieden. Bij het invaren van de schepen geef je op je computer de invaartijd door, en bij het uitvaren geef je de uitvaartijd door.

Wat is vereist?

 • MBO-diploma (bij voorkeur in de nautische richting)
 • Meerdere jaren werkervaring in de nautische sector
 • In het bezit van een Marifoon Basis Certificaat
 • Beheersing van de Engelse en Duitse taal
 • In het bezit van een rijbewijs B
 • Bereid om in volcontinudiensten te werken en opleidingen te volgen

Wat krijg je?

 • Minimaal €1.888 bruto p/m (schaal 4 tijdens opleidingsperiode). Na behalen alle opleidingen doorstroom naar schaal 5 (maximaal €2.956 bruto p/m)
 • Onregelmatigheidstoeslag van 28,86%
 • 13e maand, levensloopbijdrage, bijdrage ziektekosten en garantietoelage
 • 36-urige werkweek (gemiddeld)
 • 144 uur wettelijk verlof, leeftijdsafhankelijk bovenwettelijk verlof volgens cao (+ feestdagen, waaronder Goede vrijdag, 1 en 5 mei)
 • Persoonlijk ontwikkelbudget van €2.000,-

Reageren kan tot maandag 6 februari 2023.