Adviseur wind op zee
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Functieomschrijving
Wil je meewerken aan het ontwikkelen van windparken op de Noordzee en daarmee de energietransitie verder vormgeven? Werk jij graag in een multidisciplinair projectteam om resultaat te bereiken? Heb je ervaring met natuur- en duurzaamheidsvraagstukken, dan zoeken wij jou!

Nederland ontwikkelt op een unieke manier en in hoog tempo grote windparken op de Noordzee. Het gaat de grootste bron van duurzame elektriciteit worden in ons land, en dus worden er de komende jaren nog veel windparken bijgebouwd.

RVO heeft een prominente, uitvoerende taak om zo Nederland voorop te laten lopen. Wij maken de locaties voor de windparken bouwrijp, selecteren de consortia die de windparken gaan bouwen en verstrekken de bijbehorende vergunningen.

Nu het aantal windparken op de Noordzee sterk gaat toenemen, neemt ook het belang toe van de vraag welke impact dit heeft op natuur en milieu. We zoeken daarom een adviseur die vanuit de uitvoeringsrol van RVO bijdraagt aan het uitwerken van beleid voor de verdere uitrol van wind op zee met de juiste randvoorwaarden als het gaat om natuur, milieu en duurzaamheid.

Je komt te werken in een professionele projectorganisatie waar kwaliteit bovenaan staat en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Je staat stevig in je schoenen om met inhoudelijke experts en de sector in gesprek te gaan en de balans te vinden tussen de ruimte die nodig is voor wind op zee en de milieubelangen. Je weet hoe daarvoor goed te acteren in een politiek/bestuurlijk gevoelige omgeving. Natuurlijk doe je dat niet alleen. Je komt te werken in het RVO team Wind op Zee van ca. 30 mensen. Het team Wind op Zee werkt aan vier hoofdlijnen in 4 projectteams:

 • Het uitvoeren van locatiestudies (wind-, water- en bodemcondities);
 • Het uitvoeren van tenders waarmee de vergunningen voor de bouw en exploitatie van de windparken aan marktpartijen worden toegewezen;
 • De communicatie (zowel naar professionals als naar het publiek);
 • Ondersteuning van EZK mbt ontwikkeling van lange termijn beleid, met o.a. een Routekaart voor de bouw van windparken tot en met het jaar 2040.

Jouw werkzaamheden liggen vooral in het laatst genoemde projectteam. Dit team bestaat uit zo’n 8 personen en biedt brede beleidsondersteuning aan het ministerie van EZK over de volle breedte van het nationale wind op zee programma. Jij vervult hierin een onafhankelijke rol als aanspreekpunt en adviseur voor natuur, milieu en duurzaamheidsvraagstukken. In eerste instantie met focus op ecologie en biodiversiteit en op termijn ook over vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit. Het projectteam stemt veelvuldig af met diverse nationale en internationale partijen. Hierin heb je een prominent rol als ook in onze workshops/webinars en bijeenkomsten.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je begrip ontwikkelt op gebied van ecologische modellen waarop beleid en wetgeving wordt gemaakt. We zien een belangrijke rol voor je in de beleidsevaluatie van de Hollandse Kust West tender, waarin ecologie een belangrijke criterium is en bij de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw te ontwerpen ecologisch programma voor wind op zee.

Binnen het Rijk breid je je netwerk verder uit en werk je nauw samen met onze collega’s op het kerndepartement van EZK en Rijkswaterstaat. Ook onderhoud je goede contacten met de relevante personen bij kennisinstellingen, windparkontwikkelaars en TenneT die de elektrische infrastructuur op zee aanlegt. Je pakt deze rol proactief op en houdt van systeemdenken om uiteindelijk tot praktische adviezen te komen voor robuust en uitvoerbaar lange termijn beleid. Kortom, een veelzijdige functie waar veel inbreng is voor jouw ideeën en input voor de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening op onze Noordzee.

Functie-eisen

 • Relevante academische of hbo-opleiding.
 • Bij voorkeur ca. 4 jaar relevante werkervaring en affiniteit en kennis van het domein milieu, duurzaamheid en ecologie.
 • Kennis: je vindt de (ecologische en technische) ontwikkelingen in de offshore windsector interessant en volgt dit actief.
 • Procesmanagement: kennis van en ervaring met procesontwerp en besluitvorming, bij voorkeur gerelateerd aan grote infrastructurele werken. Ervaring met het betrekken van actoren bij de beleidsvorming.
 • Bestuurlijke/politieke sensitiviteit.
 • Engelse taal: je beheerst de Engelse taal mondeling en schriftelijk op minimaal B1 niveau. Zowel de offshore windsector als de ecologische sector hebben namelijk een sterk internationaal karakter met Engels als voertaal.
 • Nederlandse taal: je beheerst de Nederlandse taal op minimaal B2-niveau.
 • Adviesvaardigheid: kunnen analyseren van complexe vraagstukken en uitwerken in concrete beleidsmaatregelen.


Competenties:

 • Projectmatig werken en zorgvuldigheid: je werkt projectmatig, gestructureerd en zorgvuldig waarbij je (kwaliteits)procedures bewaakt.
 • Resultaatgerichtheid en flexibiliteit: de bouw van de windparken en de voorbereiding daarvan is gebonden aan een strakke planning. Je bent in staat jouw bijdrage binnen de gestelde tijd uit te voeren en daarbij te anticiperen op onverwachte ontwikkelingen in het proces. Je kunt ook hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden.
 • Communicatie: sterke communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk.
 • Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit: herkennen en kunnen hanteren van politiek gevoelige onderwerpen.
 • Stressbestendigheid: je kunt onder druk presteren. Het werken aan windenergie op zee kent veel deadlines en je krijgt te maken met actoren met verschillende belangen.
 • Sensitiviteit: je hebt een antenne voor gevoeligheden. Bij de uitvoering van de locatiestudies zijn diverse belanghebbende partijen betrokken die hun eigen agenda hebben.
 • Samenwerken: afstemming en samenwerking met collega's, maar ook met externen is voor jou vanzelfsprekend. Werken aan windenergie op zee is teamwerk.
 • Houding: je hebt een oplossingsgerichte houding die gekenmerkt wordt door klantgerichtheid en door het actief werken aan zelfontwikkeling. Je handelt professioneel en bent flexibel.


Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 11
Maandsalaris: Min €3.279 – Max. €5.039 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 3 jaar met optie op verlenging
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Utrecht voor teambijeenkomsten en -overleggen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.