Rijksoverheid

Inspecteur Zeevaart Caribisch gebied

Den Haag
januari 30, 2020

Inspecteur zeevaart in Caribisch Nederland

Rijksdienst Caribisch Nederland/Inspectie Leefomgeving en Transport, M. Infrastructuur en Waterstaat

Functieomschrijving

Vanaf oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius openbare lichamen die onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid vallen. Als openbare lichamen hebben de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is sinds die datum verantwoordelijk voor het maritiem toezicht.

De eenheid Caribisch Nederland van ILT/Scheepvaart (Bonaire, St. Eustatius, Saba) heeft zijn hoofdvestiging op St Eustatius. De eenheid bestaat uit twee inspecteurs onder leiding van een senior inspecteur van ILT/Scheepvaart. De senior inspecteur heeft zijn standplaats op Sint Eustatius. Deze uitvraag is voor een ontstane vacature binnen het team en de standplaats wordt Sint Eustatius of op Bonaire. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de werkgever van de twee lokale inspecteurs.

Als inspecteur Zeevaart verricht je diepgaande toezichtactiviteiten en lever je specialistische adviezen op het gebied van het toezicht. Je handelt vanuit een gedegen kennis en inzicht in het beleid, de regelgeving en het vastgestelde handhavingsbeleid. Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen en buiten de inspectieorganisatie. Je weet trends te onderkennen en komt tot innovatieve oplossingen. Je voert diverse soorten inspecties en surveys uit. Te weten Havenstaat inspecties onder de CaribbeanMOU, Vlaggestaat inspecties en surveys aan boord van Caribisch Nederlandse schepen. Je verricht alle noodzakelijke en met het toezicht verband houdende werkzaamheden.

Taken

Inspecties en surveys

• voorbereiden van de inspecties en / of surveys

• verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de inspectie en / of survey

• uitvoeren van de inspectie en of survey ter plekke

• beoordelen van door derden uitgevoerde inspecties.

Interventie en rapportage

• analyseren en valideren van de verzamelde gegevens

• beoordelen of aan de normen is voldaan

• zo nodig, met inachtneming van de ILT-kaders, nemen van interventiemaatregelen, dan wel adviseren over het nemen van maatregelen

• rapporteren over de uitgevoerde inspecties en surveys.

Beleidsbijdragen en informatie

• volgen van de ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied

• bijdragen aan beleid vanuit de inspectiepraktijk

• bijdragen aan de kennisontwikkeling bij de eenheid

• verstrekken van informatie over wet- en regelgeving aan onder toezichtstaanden

• verzorgen managementrapportages

• overleg met externe partijen en deelname aan werkgroepen.

Functie-eisen

• Je hebt hbo-niveau en ervaring in de zeevaart of scheepsbouw.

• Je hebt nautische kennis en/of kennis op het gebied van scheepswerktuigbouwkunde of scheepsbouw. Ook ben je bekend met de ontwikkelingen in het vakgebied.

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst de Engelse taal goed.

• Je hebt overtuigingskracht en kunt je een helder oordeel vormen over zaken.

• Je bent je bewust van je omgeving en de belangen van de organisatie waarin je opereert.

• Je bent gekwalificeerd als (Port State Control-)inspecteur. Zo nodig krijg je na je indiensttreding daarvoor eerst een gedegen opleiding van ongeveer een jaar. Deze vindt in Nederland plaats.

• Je bent bij voorkeur bekend met de cultuur, taal en gebruiken van Caribisch Nederland.

• Je kunt goed werken in een operationele omgeving en in een mondiaal opererende bedrijfstak.

• Je kunt goed omgaan met druk en snel schakelen.

• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je werkt ook graag samen.

• Je kunt accuraat werken en innovatief handelen.

• Je hebt een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisomschrijving

• Tijdens de (eventuele) opleiding in Nederland

Dienstverband: 36 uur

Opleidings-schaal 9 (min-max): € 2805,- - €3963,-

• Tijdens de proeftijd (eerste jaar) bij RCN

Dienstverband: 39,5 uur

Salaris schaal 11 (min-max): $ 3429,- - $ 4460,-

• In vaste dienst bij RCN

Dienstverband: 39,5 uur

Salaris schaal 12 (min-max): $ 3960,- - $ 5056,-

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contractduur: 1 jaar

Minimaal aantal uren per week: 36

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

De overige arbeidsvoorwaarden gelden voor het opleidingsjaar in Nederland.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je nog niet gekwalificeerd bent om als (Port State Control-) inspecteur op te treden dan krijg je na je indiensttreding daarvoor eerst een gedegen opleiding van ongeveer een jaar; deze vindt in Nederland plaats bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bij het succesvol afronden van de opleiding kom je daarna in dienst van Rijksdienst Caribisch Nederland. Dat betreft een tijdelijk dienstverband van een één jaar met de mogelijkheid tot een vast dienstverband bij goed functioneren

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en dus onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.