Vlaamse Overheid - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Manager operations & crewplanning

BE
Christine Van Eyck
mei 24, 2023

De functie in het kort:


Klaar voor deze job aan wal binnen een operationele maritieme omgeving, waarbij je als people manager de operationele dienst te Vlissingen in goede banen leidt en daarnaast organisatie breed instaat voor de optimale werking van de crewplanning? In deze functie ga je oplossingsgericht te werk, kun je beslissingen nemen, heb je veel interne en externe contacten en kom je op diverse locaties.

DAB Vloot van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zet bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor opdrachten binnen de overheidsniche. Elke dag geven meer dan 500 mensen het beste van zichzelf op de Noordzee, het Scheldegebied en het kanaal Gent-Terneuzen. Wil je deel uitmaken van ons team en mee instaan voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer? Stel je dan zeker kandidaat.

Je combineert volgende taken:

 • Als manager operations adviseer je de directeur Operations en Technische Dienst en de algemeen directeur van DAB Vloot op operationeel, nautisch en technisch vlak en bij het begroten van materiële, technische en menselijke middelen. Zo laat je de exploitatie van de varende eenheden van DAB Vloot te Vlissingen in optimale omstandigheden verlopen. Je stuurt medewerkers aan en organiseert en superviseert de dagelijkse werkzaamheden van de operationele dienst te Vlissingen. Je garandeert een efficiënte en continue werking van het eigen team zodat de gegeven operationele doelstellingen kunnen worden behaald. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de personeelsplanning zodat het beschikbare personeel zo optimaal mogelijk wordt ingezet en de continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. Je waakt erover dat aan de wettelijke vereisten voldaan is (certificaten, geneeskundige keuringen, arbeids- en rusttijden … ). Je volgt het beheer van het patrimonium te Vlissingen nauw op.
 • Als manager crewplanning sta je in voor de opvolging van de crewplanning Vloot-breed. Je organiseert hiervoor de nodige structurele en ad hoc overleggen en structureert de werking van de crewplanning zodat die over alle locaties gevolgd wordt. De crewplanners op de verschillende locaties kunnen ook bij jou terecht voor oplossingen en advies. Je legt hierbij de nodige IT-skills aan de dag, gezien je, samen met de ICT-manager, de interface tussen de eigen planningstool (Vlomis) en de tool van de Vlaamse overheid (Vlimpers) beheert voor wat crewplanning betreft.

Je werkt hoofdzakelijk in Vlissingen (Boulevard de Ruyter 22). Geregeld kom je ook op de andere locaties van DAB Vloot/MDK (Antwerpen, Oostende, Gent, Nieuwpoort, Brussel). Eens ingewerkt in de job en afhankelijk van je activiteiten en de noden van de dienst kun je ook enkele dagen per week thuiswerken volgens het PTOW kader van MDK.

Wie ben jij?

 • Je hebt een diploma van licentiaat/master in de nautische wetenschappen;
 • Je beschikt over een vaarstaat als bewijsvoering van 36 maanden ervaring als wachtoverste (STCW Chapter II - Regulation II/2); 
 • Je beschikt over een geldig vaarbevoegdheidsbewijs (STCW 2010) van kapitein (MASTER seagoing ships of 3000 gross tonnage or more). Als je vaarbevoegdheidsbewijs niet meer geldig is, dan kan je enkel deelnemen aan de selectieprocedure als je het brevet van kapitein ter lange omvaart of het vaarbevoegdheidsbewijs van kapitein (MASTER – seagoing ship of 3000 gross tonnage or more) kan voorleggen en minimum 5 jaar beroepservaring hebt in een leidinggevende functie (bij voorkeur in de maritieme sector).

  Jouw voordelen:

  • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van loods met de functie van chefloods met bijhorende salarisschaal A144T. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Opgelet: je wordt aangeworven in een T-schaal, dit is een verhoogde salarisschaal en geeft een verhoogd pensioenbedrag voor later. De “recuperatie T-schaal” kan echter niet gesimuleerd worden in de salarissimulator.
  • Je ontvangt volgende voordelen:
   • Vergoeding voor het “werken in Vlissingen” als je in Vlaanderen woont, per gewerkte dag in Vlissingen.
   • In jouw functie wordt er voorzien in een bedrijfswagen met tankkaart die geldig is in België en Nederland met het daaraan verbonden fiscaal voordeel.
   • Maaltijdcheques (€8 per gewerkte dag waarvan €6,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon).
   • Hospitalisatieverzekering.
   • Wij hechten veel belang aan de werk-privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be