Vakbond dreigt met staking bij Scheepvaartpolitie Antwerpen

De Vlaamse ambtenarenvakbond VSOA dreigt een staking uit te roepen bij de Scheepvaartpolitie in Antwerpen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de afhandeling van schepen in de haven. De Scheepvaartpolitie regelt onder meer het uit- en inklaren van de bemanningen op de schepen die Antwerpen aandoen.

Bron: Schuttevaer, 20-05-2010;