Van Jacobsstaf tot GPS

Van 7 april tot en met 24 juni is in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek de tentoonstelling ‘Van Jacobsstaf tot GPS’ te zien. Hierin wordt de geschiedenis belicht van de navigatie op zee en de daarbij behorende instrumenten. Eén van de moeilijkste opgaven voor een zeeman was plaatsbepaling. Zodra de kust achter de horizon verdween, waren er maar weinig aanknopingspunten.

Bron: Zeilen.com, 09-03-2007;