Van Oord en Siemens Gamesa gaan Windpark Fryslân bouwen in IJsselmeer

Het consortium Van Oord – Siemens Gamesa Renewable Energy is geselecteerd door Windpark Fryslân als de voorkeursaannemer voor de bouw van Windpark Fryslân en een natuureiland naast de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 windturbines van elk 4,3 MW in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijkdijk. Met een productievermogen van ruim 380 MW, geeft het windpark een boost aan de duurzame energievoorziening van de provincie Friesland. Na een succesvolle afronding gaat Siemens Gamesa het windpark minimaal 16 jaar onderhouden.

De definitieve contracten voor de bouw worden naar verwachting later dit jaar ondertekend. De hele opdracht betreft een investeringsbedrag van meer dan 500 miljoen euro. In 2019 starten de eerste bouwwerkzaamheden van Windpark Fryslân en naar verwachting is het park halverwege 2021 operationeel.

Binnen het consortium is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de funderingen en kabels van het windpark. Van Oord levert ook het materieel voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is verantwoordelijk
voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de SWT-DD-130 wind turbines, met elk een individuele capaciteit van 4,3 MW en een diameter van 130
meter, en het onderstation op land. De turbines hebben een ashoogte van 109 meter en een tiphoogte van 174 meter.

Natuureiland naast de Afsluitdijk
Er wordt ook een natuureiland aangelegd naast de Afsluitdijk. Door gebruik te maken van bodemmateriaal uit het IJsselmeer wordt 2 hectare nieuw land
en 25 hectares beschut ondiep water aangelegd. Het eiland wordt tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt als werkeiland. Meteen na de
bouw wordt het windpark doorontwikkeld tot een natuureiland. Nieuw natuurgebied zal ontstaan, zowel onder als boven water. Het gebied wordt ingericht
als rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Samen ontwerpen en bouwen
Een uniek onderdeel van de samenwerking tussen de twee bedrijven is het geïntegreerde ontwerp- en bouwteam. Het consortium gaat samenwerken met lokale
partners en lokale initiatieven ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Provincie Friesland
De provincie Friesland wil bijdragen aan de energietransitie en streeft naar een energieverbruik uit duurzame bronnen van 16 procent tegen 2020. Met een
productievermogen van ruim 380 MW realiseert Windpark Fryslân meer dan 60 procent van deze 2020 doelstelling.