Vanaf 2020 moeten binnenvaartmotoren schoner zijn

De milieucommissie stemde op 26 april voor een flinke aanscherping van de uitstootnormen voor Europese binnenvaartmotoren. Vanaf 2020 moeten nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen een flink stuk schoner zijn, dat is goed voor de luchtkwaliteit. Motoren die al in de vaart zijn behoeven geen aanpassing.

Zelfde strengere normen als Amerika zijn goed uitvoerbaar
VVD-Europarlementariër Jan Huitema pleitte voor dezelfde normen als Amerika. Hierdoor prijst de Europese motorbouwer en binnenvaarder zich niet uit de markt, maar draagt deze wel bij aan schone lucht. Samen met het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft Huitema ervoor gezorgd dat deze realistische optie door het Europees Parlement werd overgenomen.

88% minder fijnstof en 65% minder NOx uitstoot
Huitema: “De Amerikaanse standaarden zijn een flink stuk strenger dan de Europese. Het Europees Parlement wilde in eerste instantie veel verder gaan. Hierdoor zouden er twee verschillende markten ontstaan, een Europese en een Amerikaanse. We zouden een kleine Europese nichemarkt van motorbouwers in gevaar brengen voor minimale milieuwinst. Door nu een extra fijnstof-filter te eisen houden we rekening met Europese omstandigheden, en behouden we een grote afzetmarkt doordat de motoren verder hetzelfde kunnen zijn. Op deze manier gaan schonere lucht en eerlijke concurrentie op de wereldmarkt hand in hand. Dat is goed voor het milieu én voor ons bedrijfsleven.”