Varen bij slecht zicht

Door de steeds langer wordende nachten, nemen de kansen op mist en laaghangende bewolking toe op het water. Voor het varen met slecht zicht gelden er regels. Voornamelijk de regels van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Het BPR is op bijna alle wateren in Nederland van kracht. Varen op radar met slecht zicht is op een groot deel van de vaarwegen verplicht. 

In de wetgeving is geen definitie opgenomen wanneer sprake is van slecht zicht. De handhavende instanties hanteren als richtlijn voor slecht zicht: een zicht van minder dan 1.000 meter op de hoofdvaarwegen en minder dan 400 meter op andere vaarwegen.

Lees op Varendoejesamen.nl wat je moet doen bij plotseling slecht zicht of wat de regels zijn met varen met radar en AIS. 

 

 

Related news

List of related news articles