Vattenfall en TenneT tekenen voor offshore‑netaansluiting Hollandse Kust Zuid

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II. De afspraken gaan over de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshore platform van TenneT.

In maart 2018 won Vattenfall deze eerste subsidievrije openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “Deze overeenkomst is weer een mooie stap in de verduurzaming van het Nederlandse elektriciteitssysteem. Het net op zee gaat nu écht vorm krijgen met eerst 1.400 MW in windgebied Borssele, daarna Hollandse Kust Zuid en uiteindelijk Hollandse Kust Noord in 2023. En intussen bereiden wij ons, in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, al voor op de volgende projecten op de Noordzee.”

“Dit is een grote mijlpaal voor het project en we zijn blij met deze ontwikkeling”, zegt Gunnar Groebler, hoofd van BU Wind en lid van de Europese Raad van Bestuur van Vattenfall. Het mooie is dat de contracten al zo snel getekend zijn. Nog voor de deadline van maart dit jaar. We kijken er naar uit om onze samenwerking met TenneT voort te zetten en dit project te realiseren. Het betekent immers ook een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

Net op zee: Hollandse Kust Zuid

Net op zee Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee wordt aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruikers in het land.

TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De twee verbindingen van het net op zee Hollandse Kust Zuid met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022, conform de afspraken in het Energieakkoord.

Feiten Hollandse Kust Zuid I en II

356 km2 in totaal, 22,2 kilometer van de Nederlandse westkust
Totale capaciteit: 700-750 megawatt (MW)
Duurzame elektriciteit voor 1 tot 1,5 miljoen huishoudens