Vattenfall start bouw van windpark DanTysk op zee

  • buitenland

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, is gestart met de bouw van DanTysk een groot windpark van 288MW op zee. De eerste vier van de tachtig windmolenpalen zijn verscheept vanaf Vlissingen en worden geïnstalleerd op de Duits-Deense grens in de Noordzee.

Het windpark DanTysk ligt op de grens van de Duitse en Deense economische zone, 70 kilometer ten westen van Sylt. Het is een joint venture tussen Vattenfall en Stadtwerke München (SWM). Het windpark bestaat uit 80 windmolens en zal 400.000 huishoudens van duurzame stroom voorzien.

Voor de verscheping wordt het schip ‘de Seafox 5’ gebruikt. Het schip is 151 meter lang en wordt gebruikt om de funderingen van de windmolens in de Noordzee te installeren. De kraan van het schip is ontworpen om een lading te ondersteunen tot 1.200 ton. De funderingen voor de windmolenpalen worden in de zeebodem geslagen op een diepte van maximaal 32 meter. De planning is dat het windpark gereed zal zijn in 2014. Voor bescherming van de zeedieren wordt er onderwater een bubbelgordijn gebruikt ter bestrijding van het geluid tijdens de bouw.

Nederlandse bedrijven bouwen het onderstation
Het onderstation van DanTysk wordt bij Rotterdam in Nederland gebouwd. Dit gebeurt in een joint venture met de specialistische bedrijven Hollandia en Strukton. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot het voorjaar van 2013. Het onderstation is het kloppende hart van het DanTysk windpark. In het onderstation wordt de energie van de 80 windturbines verzameld voor verder transport. Een kabel onder de zeebodem transporteert vervolgens de energie naar een overdrachtstation in Duitsland. In de zomer van 2013 wordt het onderstation per schip vervoerd naar de eindbestemming DanTysk.

Meer… NUON

Related news

List of related news articles