Veel meer gevaarlijke stoffen op schepen

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) maakt zich grote zorgen over spookladingen op schepen. Er zou veel meer vervoer zijn van gevaarlijke stoffen dan tot nu toe aangenomen en nieuwe EU-regels voor controle van die stoffen zijn ontoereikend. De KLPD gaat deze zomer extra controles uitvoeren, onder meer op het Schelde-Rijnkanaal tussen Rotterdam en Antwerpen. Dit gebeurt op verzoek van Verkeer en Waterstaat.

Bron: BNDestem.nl, 09-05-2006;