Veerdiensten profiteren van controles Polen

Als gevolg van scherpe controles op rij- en rusttijden in Polen zien ferry- en ro/ro-vervoerders in het oostelijk deel van de Oostzee de vraag naar hun diensten sterk toenemen. De Poolse autoriteiten hebben vooral hun controles van trucks uit Rusland en de Baltische staten, die door Polen rijden op weg naar het westen van Europa, fors opgevoerd.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl, 15-08-2006;