Veiligheid Odfjell niet gegarandeerd

De statenfractie van GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers en omwonenden van Odfjell, maar is binnen de provincie Zuid-Holland de enige politieke partij die pleit om bij Odfjell alleen nog maar de opslag van ongevaarlijke stoffen toe te staan.

Fractievertegenwoordiger Potjer: ‘wij vinden het onbegrijpelijk dat wij de enige partij zijn die hiervoor vecht. Neem in ieder geval het zekere voor het onzekere tot het moment dat je ervan overtuigd bent dat de situatie veilig is. Odfjell heeft een lange historie van lekkages die de gezondheid en veiligheid bedreigen en is daar ook al meerdere keren door de Provincie voor op haar vingers getikt. Hoe lang ga je dit als Provincie nog accepteren?’

Voor GroenLinks is de maat vol nu het College de veiligheid bij Odfjell niet kan garanderen en zelfs aangeeft dat ‘inspecties bang zijn dat er onder de volgende steen ook iets mis is. Een bezorgde Potjer: ‘Het College weet dat het onveilig is bij Odfjell. Tijdens een inspectie van begin maart bleek al dat een substantieel deel van de gecontroleerde installaties niet geschikt is voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Als oplossing kiest het College voor intensief controleren. Intensief controleren, daarmee bescherm je toch niet de veiligheid van de bewoners en de werknemers van Odfjell? Bedenk wel, wij hebben het hier over een van de grootste opslag^terminals van Europa. Als die 1,63 miljard liter benzine,^ gas en stookolie de lucht in gaat weet niemand meer waar Moerdijk ligt.’