Veiligheid scoort slecht op zandwinningschepen

Overbelading en te weinig bemanning aan boord zijn de voornaamste tekortkomingen die de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten aantroffen tijdens een handhavingactie gericht op schepen die voor zandwinning gebruikt worden.

Bron: IVW.nl, 07-07-2006;