Veiligheidsoefening op haven – en industrieterrein Moerdijk

Op woensdag 13 december vindt er van 11.00 tot 15.00 uur een veiligheidsoefening plaats op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij deze oefening staan de Internationaal Ship en Port Security Code (ISPS) en de Havenbeveiligingswet centraal. Deze regelgeving verplicht internationaal varende zeeschepen, zeehavenfaciliteiten en zeehavens om adequate maatregelen te nemen ter beveiliging van het gevaar voor opzettelijke ongeoorloofde acties.

Samenwerken
Tijdens deze oefening wordt het bewustzijn van medewerkers van bedrijven en overheidsdiensten vergroot door het ervaren van een gevaarlijke situatie. Ook de kennis en kunde over het handelen in een dergelijke situatie worden vergroot. Tijdens een fictief incident zullen de betreffende bedrijven en de overheidsdiensten samenwerken, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De veiligheidsdiensten zullen op het haven- en industrieterrein aanwezig zijn met politieauto’s en enkele militaire voertuigen.