Veranderingen wereldeconomie leiden tot topagenda Havenvisie 2030

PortCampass

Focus op tien cruciale dossiers
“Snelle verschuivingen in de wereld om ons heen maken het noodzakelijk om een aantal duidelijke prioriteiten te stellen om de Havenvisie 2030 te realiseren”, stelt Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam. “We hebben te maken met aanhoudend lage economische groei, grote concurrentie van omringende Europese havens en grote verschuivingen in de energiesector. Daar moeten we op reageren. Met meer focus kunnen we meer bereiken.” Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en ondernemersvereniging Deltalinqs hebben daarom tien topprioriteiten gesteld voor 2014-2015. Het gaat onder andere om het verbeteren van de logistieke processen in de haven en naar het achterland, het realiseren van het Deltaplan Energie Infrastructuur en het verbreden van markten. Op veel terreinen moet innovatie bijdragen aan de oplossing.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles