Verbond: renovatie sluis Spaarndam ‘regelrechte ramp’

In 1896 is in Spaarndam op de plaats van de toenmalige sluis (1803), de Grote Sluis gebouwd. In 2004 en 2005 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de sluis. Hieruit kwam een groot aantal gebreken aan de sluis naar voren. Een grootscheepse renovatie is noodzakelijk, maar het Watersportverbond heeft bezwaar aangetekend.

Bron: Zeilen Online, 20-04-2007;