Verbrede Breeddiep voor binnenvaart officieel geopend

  • binnenland

Op 7 december is het verbrede Brreddiep officieel geopend door binnenvaarttanker ‘Vlaardingen’ van de Verenigde Tankrederij. Breeddiep is een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. De breedte van de vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is van 75 tot 350 meter toegenomen. De verbreding is belangrijk voor de binnenvaart om de doorvaartcapaciteit van en naar de Maasvlakte te vergroten.

Jaarlijks maken zo’n 50.000 binnenvaartschepen gebruik van de verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. De verbinding wordt steeds meer gebruikt, met name door containerschepen, omdat de alternatieve route over het Hartelkanaal door een aantal bruggen een hoogtebeperking kent.

Aan- en afvoer van containers in de binnenvaart moet van 35% naar 45% toenemen
De verwachting is dat steeds meer binnenvaartschepen de Rotterdamse haven aan zullen doen als gevolg van de afspraken die gemaakt zijn bij de aanleg van Maasvlakte 2. Daarin staat onder andere dat het aandeel van de binnenvaart in de aan- en afvoer van containers zal moeten toenemen van 35% naar 45%. Met dit grotere aandeel van de binnenvaart wordt de druk van het goederenvervoer op de wegen rondom verminderd en vindt tegelijkertijd een reductie van CO2 plaats.

Binnen 10 maanden waren de werkzaamheden klaar
De werkzaamheden hebben tien maanden in beslag genomen en is ruim binnen de afgesproken tijd en budget (16 miljoen euro) uitgevoerd door Van Oord. Tijdens de werkzaamheden kon de binnenvaart gewoon gebruik blijven maken van de passage. De verbreding is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Het past in hun streven naar de verbetering van de achterlandverbindingen en het verhogen van de efficiency van de binnenvaart.

Breeddiep is ontstaan bij de aanleg van het Calandkanaal 
Het Breeddiep ontstond begin jaren 70 bij de aanleg van het Calandkanaal. Rijkswaterstaat had de verbinding nodig om zijn werkschepen door te laten varen. Vervolgens deed de binnenvaart met succes beroep op de acte van Mannheim en mocht ook gebruik maken van het Breeddiep. Door de nauwe breedte en de verraderlijke stroming kregen de vaarweggebruikers hier altijd extra aandacht van de verkeersbegeleiders van het Havenbedrijf. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van deze passage.

Het overgebleven materiaal is hergebruikt voor de ‘Groene Poort’
Het vrijgekomen materiaal heeft voor een belangrijk deel een nieuwe bestemming gekregen in de zogenoemde ‘Groene Poort’ in de Nieuwe Waterweg tegenover Rozenburg. Het materiaal is gebruikt als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontstaan. In 2013 tekenden Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’ om met vrijkomende materialen natuurlijke oevers langs de Nieuwe Waterweg te ontwikkelen.

Related news

List of related news articles