Verbreding Breeddiep hindert scheepvaart niet

Van Oord is namens het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 15 februari begonnen aan de verbreding van het Breeddiep van 75 naar 300 meter. Tijdens de werkzaamheden kan de binnenvaart gewoon gebruik blijven maken van de passage door het Breeddiep, omdat eerst een nieuwe opening in de splitsingsdam wordt gegraven en vervolgens het huidige Breeddiep wordt aangepast. 

De diepgang van deze vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland blijft -8.00 meter (NAP). Met de verbreding van het Breeddiep verbetert het achterlandverkeer over het water van de Rotterdamse haven. Deze vaarweg wordt steeds belangrijker voor de binnenvaart. Jaarlijks maken er zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van. Het project moet eind van het jaar gereed zijn.

Fasering werk
Fase 1 betreft het realiseren van een ‘tijdelijk Breeddiep’ met een breedte van circa 80 meter ten westen van en direct naast het huidige Breeddiep. Aan het einde van deze fase kan de binnenvaart hiervan gebruik maken en de passage door het huidige Breeddiep worden afgesloten. Deze eerste fase duurt tot augustus 2016.

In Fase 2 verbreedt Van Oord het huidige Breeddiep. De verbreding daarvan zal uiteindelijk aansluiten op het in Fase 1 aangelegde ‘tijdelijk Breeddiep’. Aan het einde van fase 2 zal het huidige Breeddiep zijn verbreed tot een bevaarbare breedte van 300 meter.

Groene Poort
Het vrijgekomen materiaal krijgt een nieuwe bestemming in de zogenoemde ‘Groene Poort’ in de Nieuwe Waterweg tegenover Rozenburg. Het materiaal wordt gebruikt als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontstaan. Vorig jaar werden daartoe al betonnen voeten van overtollige Rotterdamse parkeermeters gebruikt. In 2013 tekenden Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’ om met vrijkomende materialen natuurlijke oevers langs de Nieuwe Waterweg te ontwikkelen.

Meer… Port of Rotterdam