Verder onderzoek naar VOS-emissies bij Odfjell

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op het hele terrein van tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlek-gebied in Rotterdam de concentraties van vluchtige organische stoffen, VOS, waaronder benzeen, met koolstofbadges gemeten. Dit onderzoek is een aanvulling op eerdere onderzoeken naar VOS-emissies.

Meer… DCMR