Verdieping toegang haven Payra in Bangladesh gestart

Jan De Nul Group is begonnen met de baggerwerkzaamheden in Payra, Bangladesh. Het kanaal naar de haven wordt geleidelijk verdiept. Zo kunnen schepen met toenemende diepgang de haven van Payra aandoen, waardoor meer verkeer wordt aangetrokken.

Trailing Suction Hopper Dredgers BANGLADESH Payra Foto Jan De Nul pb 4-10-2019
De drie Trailing Suction Hopper Dredgers bij Payra in Bangladesh. Foto, Jan De Nul.

Drie sleephopperzuigers zijn gemobiliseerd en begonnen met de werkzaamheden: de Bougainville, Diogo Cão en Tristão da Cunha. De Diogo Cão en Tristão da Cunha zijn twee van de vijf in eigen beheer ontworpen hopperzuigers met lage emissie.

Baggerschepen zonder giftige uitstoot

In een wereld van klimaatverandering en algemeen milieubewustzijn heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen zijn nieuwste generatie baggerschepen uit te rusten met een ingenieus filtersysteem om giftige stoffen daadwerkelijk uit uitlaatgassen te verwijderen of te verwijderen.