Verdubbeling orderportefeuille Damen

De orderportefeuille van Damen Shipyards Group was eind 2020 opgelopen tot een bedrijfsrecord van 8 miljard euro. Tot de opdrachten die de grootste scheepsbouwer van Nederland mocht bijschrijven, zijn de bouw van vier F-126 fregatten voor de Duitse marine, een order voor 40 LNG-aangedreven binnenvaartschepen en het ontwerp en de constructie van het grootste superjacht (120 meter) ooit in Nederland gemaakt.

Damen Shipyards Group Hoofdkantoor in Gorinchem
Damen Shipyards Group Hoofdkantoor in Gorinchem

De meer dan verdubbeling van de orderportefeuille ten opzichte van eind 2019 (3,7 miljard euro), biedt goede vooruitzichten voor de langere termijn. Op kortere termijn blijven de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 nog veel onzekerheid met zich meebrengen; die het bedrijf dankzij voldoende liquiditeitsruimte kan opvangen. In 2020 hadden met name de reparatiedivisie en de business-to-business nieuwbouwdivisies te kampen met terughoudendheid van opdrachtgevers wereldwijd door de pandemie. Dit geteld bij de, van overheidswege, opgelegde tijdelijke sluiting van werven in Frankrijk, Singapore, Curaçao en Zuid-Afrika en de andere consequenties van het virus (reisbeperkingen, vertraging toeleveranties), maken dat het operationele resultaat exclusief eenmalige effecten iets terugliep. Van 23,4 miljoen verlies in 2019 naar 43 miljoen afgelopen jaar. Daarentegen werd het eerste kwartaal van 2021 met een positief EBITDA afgesloten.

Impact pandemie

“COVID-19 betekende een forse impact voor ons bedrijf”, licht Arnout Damen toe. “De pandemie zorgde voor veel menselijk leed. We betreuren zelf ook het verlies van drie medewerkers aan de gevolgen van het virus.”

Volgens de CEO heeft het Damen economisch gezien echter niet weerhouden om door te pakken met de strategie om het risicoprofiel te verbeteren, te blijven focussen op standaardisatie en seriebouw en tegelijkertijd uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld. “De oplevering vorig jaar van bijvoorbeeld vijf elektrisch aangedreven waterbussen voor Arriva in Kopenhagen en twee hybride ‘Road Ferries’ voor BC Ferries in Canada onderstrepen dat.” In totaal leverde Damen in 2020 143 nieuwbouw schepen op en werden er zo’n 1.300 reparatie- en conversieopdrachten uitgevoerd; goed voor een productievolume van 2 miljard euro.

Beter risicoprofiel

Onderdeel van de verlaging van het risicoprofiel was het versneld afwikkelen van een tweetal slepende contracten uit het verleden. Dit leidde in 2020 tot flinke, eenmalige verliesposten, maar verbetert de positie van het concern voor de toekomst. Het netto bedrijfsresultaat eindigde door de COVID-19 impact, die eenmalige kosten voor contractbeëindigingen en andere afwaarderingen op 161,5 miljoen euro negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van 2019 (287 miljoen euro verlies), maar desalniettemin een teleurstellend eindresultaat.

De nog steeds goede vermogenspositie van het concern blijkt wel uit het feit dat geen aanvullende financiering nodig is geweest en Damen, behalve een beperkte aanspraak op de NOW-regeling, geen gebruik heeft gemaakt van financiële steunmaatregelen van overheden. Bovendien is de schuldpositie significant omlaag gebracht, dankzij maatregelen op het gebied van werkkapitaal.

Damen Shipyards Group – Oceans of Possibilities

Damen Shipyards Group is al ruim negentig jaar actief en biedt wereldwijd maritieme oplossingen via het ontwerp en de bouw, conversie en reparatie van schepen en scheepsonderdelen. Door de integratie van componenten en deelsystemen bouwen we innovatieve platformen van topkwaliteit, waarmee we voor onze klanten maximale toegevoegde waarde realiseren.

Onze kernwaarden zijn fellowship, craftsmanship, entrepreneurship en stewardship. Ons doel is om ‘s werelds meest duurzame scheepsbouwer te zijn, mede dankzij digitalisering, standaardisatie en seriebouw van onze vaartuigen.

Damen exploiteert 35 scheepswerven en 20 andere bedrijven in 20 landen, ondersteund door een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk. Damen Shipyards Group biedt directe werkgelegenheid aan meer dan 12.000 medewerkers.

Foto
Hoofdkantoor Damen Shipyards Group in Gorinchem (foto: Damen Shipyards Group).

Foto: Damen Shipyards Group Hoofdkantoor in Gorinchem