Vereniging Binnenvaart adopteert wrak hektjalk

Er zijn vergevorderde plannen om het wrak van 19e eeuwse hektjalk Jacob een plaatsje te geven bij de vereniging Binnenvaart in Dordrecht.
Die heeft een zogeheten lashbak gekocht, waar het houten vaartuig een plaats in krijgt. In die bak komt ook een tentoonstelling van voor werpen die in het scheepswrak zijn gevonden, plus historische informatie. De bak kan worden verplaatst naar gemeenten waar een maritiem evenment plaatsvindt.

Bron: Algemeen Dagblad, 15-10-2008;