Vergroting sluis in Afsluitdijk is goed voor Overijssel

afsluitdijk Sluis10

Al jaren pleit de VVD-fractie voor het vergroten van de sluis, bij Kornwerderzand, in de Afsluitdijk. Het Rijk neemt aanpassing van de sluis nu mee bij plannen voor de versterking van de dijk. ‘Dat is uitstekend nieuws voor Kampen en de rest van Overijssel’, vindt VVD-Statenlid Pieter Schipper.

‘Kampen wordt dan een echte zeehaven. Er is al een echte containterterminal. Vanaf Kampen kunnen binnenvaartcontainerschepen of vrachtauto’s het overnemen, naar bijvoorbeeld Meppel of Hengelo. Rotterdam wordt dus helemaal overgeslagen,’ zegt Schipper. ‘Voor Overijssel betekent het een vergroting van de bereikbaarheid en dus een impuls voor economie en werkgelegenheid. Dat past helemaal in ons streven naar een evenwichtige infrastructuur, waarin ook vervoer over water een essentiële rol speelt.’

Niet alleen zeegaande schepen, maar ook grote luxejachten kunnen straks de Afsluitdijk passeren. Het plan voor een ruimere doorgang bij de sluis is een regionaal initiatief. Het Rijk werkt aan versterking van de Afsluitdijk, vergroting van de sluis bij Kornwerderzand kan in die werkzaamheden worden meegenomen.

In september 2014 neemt Minister Schultz van Haegen het besluit of de oplossing wordt uitgevoerd. De grotere sluis kan dan in 2018 in gebruik worden genomen.

Meer… VVD