Vergunningen voor windparken op zee blijven geldig tot 2020

Rijk en bedrijfsleven vinden samen oplossing voor behoud vergunningen
De vergunningen die zijn afgegeven voor windmolenparken op zee blijven geldig tot 2020. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft dit vandaag laten weten aan de Tweede Kamer. ‘’Een pakket aan maatregelen, waaronder het verplaatsen van scheepvaartroutes en het verplaatsen van één vergunning maken dit mogelijk’’, aldus Atsma. Rijkswaterstaat, de windvergunninghouders (SSE Renewables, NUON, Eneco en RWE/Essent) en de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam hebben gezamenlijk gezorgd dat de vergunningen geldig blijven.

Geldig tot 2020
In totaal hebben in 2009 twaalf initiatiefnemers een vergunning voor een windpark op zee gekregen. Drie daarvan hebben vervolgens een SDE-subsidie ontvangen. Staatssecretaris Atsma wil nu de levensduur van de andere vergunningen waarvoor geen subsidie is gegeven behouden tot 2020. Want als niet met de bouw van een windpark begonnen is, zouden deze vergunningen vervallen tussen september en december 2012. Deze beperking is in de vergunningen opgenomen om onnodige ruimteclaims op de drukke Noordzee te voorkomen. Het verlengen van de vergunningen draagt bij aan het realiseren van het Europese en nationale beleid van 6000 MW windenergie op zee in 2020. Met dit besluit geeft Atsma uitvoering aan de motie van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) voor behoud van de vergunningen.

Meer… Rijksoverheid