Verhouding fosfaat en stikstof uit balans in Noordzee

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof.

Hierdoor is in de kustwateren van de Noordzee een overschot aan stikstof en een tekort aan fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de algengroei en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem. Dit blijkt uit onderzoek van het NWO-programma Zee- en Kust Onderzoek, uitgevoerd door de UvA en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, onder leiding van prof. dr. Jef Huisman.

Meer… NWO