Verkoop Pool Trading aan MBI/MBO/PE signaleert nieuwe overnametrend

Pool Trading 4

Het Sliedrechtse Pool Trading B.V. heeft een nieuwe eigenaar. Of beter gezegd drie eigenaren. De heer Erik Boomsma verwerft samen met de Amsterdamse investeringsmaatschappij MKB Fonds de meerderheid van de aandelen van de groothandel in voornamelijk tweedehands dieselmotoren, keerkoppelingen en generatorsets. Hiernaast verwerft het zittende management ook een deel van de aandelen. De deal is een goed voorbeeld van een overname nieuwe stijl en is begeleid door Marktlink Fusies & Overnames uit Amsterdam.

Bij de overname zijn vier partijen betrokken: Boomsma, verkoper, ABN AMRO bank en MKB Fonds. Overnameadviseur Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames: “Dit zien we meer en meer gebeuren. Waar voorheen bij een transactie koper en bank de financiering invulden, zien we nu meer partijen aan tafel om tot een geslaagde transactie te komen. MKB Fonds voelt deze trend goed aan en fungeert steeds vaker als verlengstuk van de bank”.

Ongekende interesse
Sinds de oprichting in 1994 waren er vijf aandeelhouders bij Pool Trading B.V. betrokken. Twee daarvan hadden de dagelijkse leiding van Pool Trading in handen, de overige drie aandeelhouders acteerden op afstand. In 2012 werd tot verkoop van de onderneming besloten, omdat één van de twee actieve aandeelhouders (de heer De Koning) de pensioensgerechtigde leeftijd naderde. Na een intensieve inventarisatie van Marktlink troefde nieuwe eigenaar Erik Boomsma maar liefst 115 andere geïnteresseerde partijen af. Boomsma wordt op strategisch niveau bijgestaan door MKB Fonds. Voor MKB Fonds is Pool Trading, na participaties in onder meer StaminaGroup en Machinefabriek Bouman, de achtste investering in ruim een jaar tijd.

Beltman: “Hoewel het algemeen bekend is dat de huidige overnamemarkt een verkopersmarkt is, was het aantal geïnteresseerde partijen voor Pool Trading ongekend. Dit bewijst eens te meer dat goede en stabiele winstgevende bedrijven ontzettend in trek zijn.”

Nieuwe constellatie
Jaarlijks verhandelt Pool Trading B.V. honderden motoren vanuit Sliedrecht aan landen als China, Chili en Egypte. Daar waar de inkoop voornamelijk op Europees niveau plaatsvindt, zijn de klanten uit de industriële en maritieme sector verspreid over de hele wereld. In de nieuwe constellatie blijft De Koning in loondienst betrokken bij Pool Trading. De andere operationeel eigenaar (Dirk Blom) blijft als minderheidsaandeelhouder aan. De nieuwe eigenaren Boomsma en MKB Fonds komen aan boord om Pool Trading verder te professionaliseren. Het doel is om met name de aanbodzijde te vergroten. Boomsma: “Het opvallende aan Pool Trading is dat de supply van goederen de bottleneck van het bedrijf is. Bij de inkoop van bepaalde typen motoren is vooraf goed in te schatten welke kopers geïnteresseerd zijn en wat ongeveer de marge wordt.”

Zowel MKB Fonds als de ABN AMRO zijn zeer gecharmeerd van het oerdegelijke Hollandse karakter van Pool Trading. Thomas Wals, medebestuurder van MKB Fonds: “Vanaf het moment dat we tijdens de eerste rondleiding de bevlogenheid zagen, in combinatie met de diesellucht van de omvangrijke voorraad motoren, waren we gecharmeerd van de heren en de onderneming. Pool Trading laat jaar in jaar uit stabiele winsten zien en kan nu de volgende stap zetten.”

Meer… Pool Trading