Verkopen laagzwavelige bunkers bijna verdrievoudigd

De verdrievoudiging van de groei van gasolie en diesel gaat ten koste van de afzet van stookolie, van 9,8 naar 8,7 miljoen m3. Het Havenbedrijf juicht deze ontwikkeling toe, omdat gasolie en diesel aanzienlijk minder vervuilend zijn dan stookolie. Bunkerverkopen in 2015 is gelijk gebleven.

Het Havenbedrijf zet zich in voor een schonere scheepvaart. Dat doet het onder andere door te investeren in Rotterdam als LNG-hub en de stimulering van de transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart. Het Havenbedrijf verwacht dat de haven in 2017 beschikt over een LNG bunkerschip en dat er dan vanaf het water vloeibare aardgas kan worden gebunkerd.

Meer… Port of Rotterdam