Verladersorganisatie EVO: VVD en PvdA ontzien infrastructuur (volledige reactie regeerakkoord)

Hogere dieselaccijns grootste pijnpunt: 135 miljoen euro extra kosten voor vracht- en bestelauto’s

Na zorgvuldige bestudering van de plannen is verladersorganisatie EVO nog altijd gematigd positief over het regeerakkoord van VVD en PvdA. De verladersorganisatie meent op veel punten een luisterend oor gevonden te hebben bij de nieuwe regeringspartijen. Allereerst is EVO tevreden over het uitblijven van nieuwe bezuinigingen op infrastructuur. Ook delen de nieuwe coalitiepartners de analyse dat er vooral ingezet moet worden op investeringen in en het beter benutten van het wegennet. Dat er geen kilometerbeprijzing voor het vrachtverkeer komt, ziet EVO als grote een overwinning. De PvdA had hier in haar verkiezingsprogramma namelijk wel op ingezet. De verladersorganisatie heeft hooggespannen verwachtingen van het nieuwe kabinet ten aanzien van de voltooiing van de Europese interne transportmarkt en de vermindering van regeldruk voor bedrijven. Stevige kritiek is er ook.

Pijnpunten
EVO heeft kritiek, omdat de kosten voor de logistieke operatie van het bedrijfsleven flink verhoogd worden. Zo is de verladersorganisatie niet te spreken over de verhoging van dieselaccijns met drie cent per liter. De achterban van EVO, die bestaat uit opdrachtgevers van transport en bedrijven met eigen vervoer, gaat die rekening gepresenteerd krijgen. Al met al gaat het bedrijven met bestelauto’s jaarlijks 53 miljoen euro kosten en bedrijven met vrachtauto’s 82 miljoen euro, zo becijferde de verladersorganisatie. Al eerder maakte EVO, samen met andere belangenorganisaties, bezwaar tegen de verhoging van de assurantiebelasting, die voor bedrijven met magazijnen, distributiecentra en eigen vracht- en bestelauto’s de logistieke kosten verder opdrijft. EVO houdt ook de concretisering van het plan om het Eurovignet te ‘verschonen’ scherp in de gaten, al is zij positief over het feit dat meeropbrengsten in ieder geval ten goede komen aan infrastructuur

Investeringen infrastructuur gaan door
In het regeerakkoord kondigen de nieuwe coalitiepartners aan zonder nieuwe bezuinigingen door te gaan met de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals met de Blankenburgtunnel bij Rotterdam en de verbreding van de Ring Utrecht naar 2×7 rijstroken. Dis is een opsteker, aangezien de verladersorganisatie zich jarenlang heeft ingezet voor deze twee majeure infrastructurele projecten. Dat vaker gebruik gemaakt gaat worden van PPS-constructies om de aanleg van infrastructuur te realiseren, vindt EVO een goede zaak. Wel is de verladersorganisatie beducht voor constructies die leiden tot tolheffing voor het goederenvervoer. De invoering van het Europese spoorbeveiligingssysteem (ERTMS) vindt EVO positief, al heeft dit volgens de verladersorganisatie alleen zin als dit gelijktijdig op de Europese spoorcorridors gebeurt. Zo niet, dan wordt het spoorgoederenvervoer alleen maar duurder. Tot slot is EVO erg verheugd te lezen dat het nieuwe kabinet prioriteit geeft aan het uitbouwen van de voorsprong die ons land heeft bij de kwaliteit en snelheid van douaneafhandeling.

Europese interne markt en vermindering regeldruk
Dat de nieuwe regeringspartijen inzetten op versterking van de Europese interne markt en de strijd aan willen binden met protectionisme, beoordeelt EVO als zeer positief. Wat de verladersorganisatie betreft betekent dat eerst en vooral dat Nederland zich inspant om het Europese spoorgoederenvervoer daadwerkelijk te liberaliseren. Ook ten aanzien van een vrijer Europees wegvervoer hebben de verladers zo hun wensen, zoals het toestaan van ecocombi’s op het Europese wegennet, het vrijgeven van cabotage en het toegankelijker maken van de markt voor het wegvervoer.

EVO is zeer positief over het voornemen van VVD en PvdA om de regeldruk per 2017 met 2,5 miljard euro te verminderen. Bovendien kondigen de partijen aan concreet werk te willen maken van de vermindering van de regeldruk in de logistieke operatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook daarover is de verladersorganisatie zeer te spreken. Graag gaat EVO hierover zo snel mogelijk in gesprek met het nieuwe kabinet.