Verlichting voor Zeemanshuis in Schiedam

Het zeemanshuis The Flying Angel Club in Schiedam heeft een nieuwe verlichting in gebruik genomen tijdens de karaoke-avond. ‘The mission to Seafarers’ die het zeemanshuis runt, heeft van het Rotterdam Port Welfare Committee de donatie gekregen om de verlichting te vernieuwen. Het is één van de eerste schenkingen die de commissie heeft verricht in het nog prille bestaan. 

De Rotterdam Port Welfare Committee (RPWC) is dit jaar opgericht. Het is een nieuwe commissie  waarbij het Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging Rotterdamse Cargadoors en havenondernemersorganisatie Deltalinqs zijn betrokken en die onder aanvoering staat van havenmeester René de Vries. De commissie reserveert jaarlijks zo’n € 100.000,-. Het bedrag afkomstig van rederijen en het Havenbedrijf is bestemd voor het welzijn van zeevarenden die de Rotterdamse haven aandoen, in de meest brede zin van het woord. Via het RPWC kan de ondersteuning aan de zeevarenden veel gerichter en gecoördineerder plaatsvinden dan in het verleden.

Zeer breed
Op de site staat omschreven wat voor projecten er zoal voor in aanmerking komen en hoe een donatie kan worden aangevraagd. Zowel commerciële als niet-commerciële organisaties kunnen een beroep doen op de commissie. De commissie interpreteert het begrip welzijn van zeevarenden zeer breed, maar waakt voor discriminatie. Het voorstel mag geen onderscheid maken in ras, religie, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, levensovertuiging of politieke gezindheid.

Meer… Rotterdam Port Welfare