Vernieuwd Arbopraktijkboek overhandigt aan Inspectie SZW tijdens NMT Netwerkbijeenkomst

Tijdens de Netwerkbijeenkomst van Netherlands Maritime Technology op donderdag 21 mei in Den Haag, is het vernieuwde Arbopraktijkboek Scheepsbouw aangeboden aan Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden bij de Inspectie SZW. Het Arbopraktijkboek is een openbaar document en te downloaden via www.maritimetechnology.nl.

Vernieuwing Arbopraktijkboek
Hoewel het Arbopraktijkboek pas vijf jaar oud was, werd het tijd voor een update. In de vernieuwde versie zijn recente ontwikkelingen en resultaten uit het project 5xbeter geïntegreerd. De vijf cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro zijn verenigd in 5xbeter: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. Gezamenlijk zet de metaalsector zich in voor het verbeteren van veilig en gezond werken. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en praktisch toepasbare 5xbeter Verbeterchecks. Voor de scheepsbouw zijn er twee verbeterchecks ontwikkeld, namelijk ‘Werken op hoogte’ en ‘Werken in besloten ruimte’. Deze verbeterchecks zijn terug te vinden in het vernieuwde Arbopraktijkboek.

Daarnaast zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd aan het Arbopraktijkboek voor de scheepsbouw, zoals: ‘Werken op en rond het water’, ‘Composieten’ en het nieuwe fenomeen ‘Nanodeeltjes’. Ook zijn de asbestprotocollen beter beschreven. Met de aanpassingen en toevoegingen is het Arbopraktijkboek weer helemaal up to date.

Arbo- en Milieuzaken
Werken in de scheepsbouw en scheepsreparatie is fascinerend, maar ook heel complex. Op dezelfde plek zijn werknemers van meerdere bedrijven aan de slag en er bestaan veel zichtbare en onzichtbare risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid van personeel op de werkvloer. Om deze risico’s te kunnen duiden en beheersen is praktijkkennis en inzicht nodig. Om dit in goede banen te leiden heeft Netherlands Maritime Technology (NMT) een zeer actieve Stuurgroep Arbo- en Milieuzaken. Ter ondersteuning van bedrijven op gebied van Arbo- en Milieuzaken heeft NMT in 2010 de eerste versie van het Arbopraktijkboek voor de scheepsbouw uitgebracht. Het Arbopraktijkboek versterkt niet alleen de aandacht voor veilig en gezond werken van personeel en toeleveranciers op de werven, maar zet ook een branchestandaard neer.

Downloaden
Het Arbopraktijkboek is een openbaar document. Klik hier om het Arbopraktijkboek Scheepsbouw te downloaden.