Verontreinigde baggerspecie Papegaaiebek naar Slufter

Vrijdagmiddag 18 november arriveert de HAL 291 in de Yantzehaven (havennummer 8500) op de Maasvlakte. De aankomst van deze 60 meter lange en 680 ton zware wormwielzuiger betekent het feitelijke begin van de ontmanteling van de Papegaaiebek. De komende periode gebruikt het Havenbedrijf om het terrein van het voormalige depot voor sterk verontreinigde baggerspecie te saneren en bouwrijp op te leveren.

De ontmanteling past bij het streven van het Havenbedrijf naar het intensief gebruik van haventerrein en het beter toegankelijk maken van de Maasvlakte 2. Vanwege veranderde inzichten wordt zwaar verontreinigde baggerspecie tegenwoordig gedeponeerd in de Slufter. De waterbodem van de haven is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk schoner geworden. Daardoor hoeft er jaarlijks nog maar een betrekkelijk geringe hoeveelheid verontreinigde baggerspecie naar de Slufter.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 17-11-2005;